top of page
due project
due project

Otel mimarisi


otel mimarisi
Mountain Resort, Azerbeycan’ın Bakü şehrine 250 kilometre uzaklıkta, güneyinde Sakit Gölü, kuzeyinde Şamaxı dağları ile çevrili alana tasarlanmış bir projedir. Tasarımın amacı çevresine uyum sağlayan, aynı zamanda modern ve çağdaş mimari öğeleri barındıran bir otel ortaya çıkartmaktır. Bu doğrultuda, sürecini etkileyen faktörler, doğal peyzaj, topoğrafya eğrileri ve mevcut yapılardır.Due project otel mimarisi

Tüm bunlar birer veri olarak dikkate alıp, mimari tasarıma dahil edilmiştir.Tanımladığımız bu veriler arazi ve yakın çevresi için salt bir mimari proje üretmenin ötesinde, yerine ait olma düşüncesiyle,mimari yapının doğal bir peyzajın parçası olarak kendini ifade etmesini sağlamaktadır.

due project otel mimarisi

Yassı dağların soyutlaştırılmış formu ile göl çevresi mimarinin sentezi otel volümünü oluşturmaktadır.

Mountain Resort, topoğrafya çizgilerinden yükselen ortak alan 3 farklı seviyede organize edilmiştir.Due project diyagram ve analiz

Doğal peyzaj ve yapay peyzajın birbirine bütünleşmesinden meydana gelen 120.000 metreküp bu hacim, avlu etrafında organize edilmiştir ve bünyesinde, alışveriş merkezi, restoranlar, kafeler, spa, olimpik havuz, spor salonu ve otopark bulundurmaktadır. Şamaxı dağlarının ritmine uyum sağlayan ve 3 bloktan oluşan 100 odalı otel kompleksi, zeminden yükselen çatı sistemleri ve sıra dağları andıran formuyla, kayak sporlarına elverişli bir biçimde tasarlanmıştır.
due project otel mimari konsept

Otel odaları göl manzarasına göre konumlandırılmıştır.

Due project konsept dizayn

Due project'in bu projesini beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.


#mimariform #mimarikompozisyon #architect #mimarianaliz #analiz #dinamikcephe #hareketlicephe #dueproject #duepro #bağdatcaddesiarchitect #mimaricephe #Yeşil #eniyitasarımlar #firma #engüzelbüro #mimarifirmafeneryolu #mimarlıkfirması #mimarlıkkadıköy #mimarbürosu #mimarlıkofislerilistesi #mimarlıkşirketlerikadıköy #mimarlıkşirketleriistanbul #mimarlıkistanbulşirket #eniyimimarlar #mimarlıkşirketleri #mimarlıkşirketi #istanbuleniyimimarlıkofisleri #mimarlıkofislerine #mimarlıkofisifeneryolu #enmimar #enmimari #promimar #eniyimimar #yaşammimarı #mimariyaşam #mimarifotoğraf #mimariyapılar #nemimarlığı #iyimimar #iyimimari #güzelmimari #ekonomikmimari #mimariekonomik #mimarlıkofisiistanbul #özgünmimari #mimariöğeleri #mimariöğe #bağdatcaddesimimar #mimariyetenek #feneryolumimarlık #feneryolumimar #mimarınfaydası #mimariişler #mimarınişi #mimarikompoziyon #mimarlıkbürosu #mimarneyapmalı #nemimar #birmimarla #mimaribüro #mimarın #mimarıngörevi #mimarifirmabağdatcaddesi #projeyönetimi #mimarneyapar #mimarkimdir #nemimarı #mimarınrolü #malzemeseçimi #tasarruflumimari #mimariöğeler #mimarifirmaları #mimarieskizçalışması #mimarneişeyarar #mimarifirma #mimarlaçalışmak #popülermimari #mimarlı #mimar #estetikmimari #mimarofis #mimarınhayatıkolaylaştırması #şehirmimarisi #mimariş #istanbulmimarlıkişketleri #mimaridecephe #profesyonelmimar #mimariyapı #mimarların #yönetmeliğeuygunmimari #profesyonelmimarlar #mimarofisi #ünlümimar #italyanmimarisi #mimarifirmalar #Mimarlık #italyanmimari #mimari #mimariuygulama #içmimarlık #dinamik #mimarlıkfirmalarıistanbul #bağdatcaddesiiçmimarlıkofisleri #mimarikarakter #mimaritasarım #nedenbirmimarlaçalışmalısınız #mimarla10ayrıcalık #mimarlıkofisileri #mimarlıkofisleriistanbulanadoluyakası #mimarimalzeme #mimariçizim #mimariblog #Mimar #mimarisöylem #evmimarı #bağdatcaddesimimarlık #nedenmimar #mimarbüro #Dueprojectmimarlık #bağdatcaddesimimari #italyanmimar #uluslararasımimarlıkşirketi #mimarifotoğraflar #mimaribürolar #pasifmimari #Mimariblog #mimaridevektör #mimarlıkblogu #mimarlıkofisiyle #yapımimarı #10numaramimar #mimarlıkofisi #mimaritasarı #yapımimarisi #mimarlar #mimarlıkbloğu #mimarnedir #uluslararasımimarlık #mimarlıkofisibağdatcaddesi #neredemimar #İçmimarlık #mimarları #mimariyazı #mimarlık #Dueprojectmimarlıkofisi #istanbuliçmimarlıkofisleri #istanbulmimar #birmimar #bakü #azerbeycan #göl #gölkenarı #gölmimarisi

due project
Diğer yazıları görüntülemek için tıklayınız...
due project

Email listemize kayıtılın,

güncel paylaşımları ve fırsatları kaçırmayın.

bottom of page