due project
due project

Antalya Kent Parkı ve Kongre Merkezi

Stadyum-Oditoryum-Kongre Merkezi

Güney kentimiz Antalya, pek çok dönemden kalmış tarihi eser ve kültürel zenginliğinin yanı sıra coğrafi konumunun sağladığı doğal güzellikleriyle dünyada pek benzeri bulunmayan bir kenttir. Kent, turizm sektöründe ülkemizin en önemli merkezlerinden biridir.

Kepez ilçesi Antalya’nın kuzeyinde, kentle önemli bağlantılara sahip bir bölgedir.

İlçeyi incelediğimizde konut dokusunun ilçeyi domine ettiğini, yeşil alan ve sosyo-kültürel alanların yetersiz kaldığı görülmektedir.

Proje alanı dokuma parkın batısındaki bulunan arazide, Namık Kemal Bulvarı, Gazi bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı gibi kentin üç önemli aksının kesişmesiyle oluşan bölgede bulunmaktadır. Ayrıca bölgenin güneyinde Akdeniz Üniversitesi yer almaktadır.

Kentsel Analiz Kepez

Kepez İlçesi Sınırlarında Konut Dokusu Yeşil Alanlar ve Sosyokültürel Alanlar

Projenin Amacı

1) “Dokuma halka açılıyor” ilkesinden yola çıkarak, kent sakinlerine sosyalleşme imkânı verebilecek yeşil açık alan ve park kazandırmak

2) Antalya’daki turizm gerçeğini benimseyen, bu oluşuma destek verecek ve geliştirecek aynı zamanda yerli kent sakini ve turistleri birleştirebilecek bir yapılaşma hedeflenmiştir.

Antalya bilindiği gibi doğa turizmi ve kültürel turizm alanlarında oldukça gelişmiş bir kenttir. Ancak günümüzde turizm, bilgi ve bilgiyi paylaşmanın yaygınlaşmasıyla yeni turizm sektörleri yarattı. Türkiye 1980’li yıllardan bu yana gelişmekte olan kongre turizmine yatırımlar yaptı. Ancak bu yatırımlara rağmen %30 gibi büyük bir pazarı kapsayan kongre turizminde ancak %2 lik bir pay sahibiyiz.

Antalya ulaşım imkânları, önemli şehirlere uçuşların ve bağlantıların olması, sunduğu turizm çeşitliliği, konaklama standartlarının ve servislerinin yüksekliği, kongre günleri öncesi ve sonrası faaliyet çeşitliliği açısından kongre turizmine en uygun konumda olan illerimizden biridir.

İllere göre yatak kapasitesi

Antalya yatak kapasitesi en yüksek ilimizdir.

Rakamlarla Kongre Turizmi

Uluslarası Kongre ve toplantı sayıları

Dünya kongre turizminin son 50 yıldaki gelişimi grafikte net bir biçimde artarak devam etmektedir.

Dünya Kongre Sayıları

1999 -2016 arası Türkiye de yapılan kongre sayısı ve Dünya ve Avrupa’daki sıralamamız.

Dünya Kongre Gerçekleştirme Sırası

Kongre sayısına göre sıralama ilk yirmiye giren kentler

Bu veriler ışığında kongre turizminin dünya çapındaki artışı, Türkiye’nin bu alandaki rolü ve Antalya’nın potansiyelinin gerisinde kaldığı görülmektedir. Ancak kongre merkezi yaparak kongre turizminin gelişmesini sağlamak mümkün değildir. Kongre gerçekleştirme sıralamasında ilk yirmiye giren kentlerin hemen hepsi kongre merkezlerine sahip olmanın dışında ziyaretçilere uluslararası düzeyde etkinliklerle de cazip kılması kongre organizatörleri o şehirleri seçmeye ittiği aşikârdır. Örnek vermek gerekirse kongre akşamı kent de bir konser ya da önemli bir spor müsabakası olması kenti daha cazip kılabilir.

Yapıların Programı

Kongre turizmi araştırmalarımızdan çıkan veriler ve Dokuma Park bölgesi analizlerimizden çıkan sonuçlar ışığında programı oluşturduk;

1.Çok Amaçlı Kongre Merkezi:

Ayrı ayrı salonlarda 3200 kişi maksimum kapasiteli,

1932 m² Ana salon:

1 adet 2000 kişilik

2 adet 1000 kişilik

4 adet 400 kişilik

6 adet 170 m² toplantı ve konferans salonu

Konferans salonlarına dönüşebilen ayrıca sergi salonu ve fuar gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek bir alan olarak tasarlandı. Ana salonun ara katlarında ofis, tercüman odası ve reji gibi alanlara yer verilmiştir.

8986 m² oturum alanı üzerinde toplam 29361 m² brüt alan.

Giriş kat: Fuaye, Çok amaçlı ana salon, Toplantı ve Konferans salonları, sirkülasyon ve servis alanları

Birinci kat: Ofis, Tercüman ve reji odaları, Toplantı ve Konferans salonları, sirkülasyon ve servis alanları

İkinci kat: Üst Fuaye, kafe, Toplantı ve konferans salonları, sirkülasyon ve servis alanları

Üçüncü kat: Teknik alan Zemin katta 4888 metre kare ağaçlandırılmış otopark ve 765 m² toplu taşıma park alanları, 1475 m² havuzlu meydan alanları. Ayrıca kapalı otopark ve teknik alanlar giriş kotunun altında bulunmaktadır.

Kongre Merkezi - Oditoryum Mimari Tasarım ve Render

2. Oditoryum :

Oditoryum, 3200 kişi kapasiteli, senfoni orkestrası, opera ve tiyatro gibi etkinliklere uluslararası düzeyde yer verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

9214 m² üzerinde 35084 m² brüt alan

Giriş kat: Fuaye, oditoryum zemin kat girişleri, sanatçı girişleri, soyunma odaları, danışma, vestiyer, sirkülasyon ve servis alanları

Birinci kat: Ofisler, sirkülasyon ve servis alanları

İkinci kat: Oditoryum orta kat girişleri, Reji ve tercüman odaları, sirkülasyon ve servis alanları

Üçüncü kat: Oditoryum üst kat girişleri, üst fuaye, kafe, sergi alanı, teras, eğitim ve prova alanları, sirkülasyon ve servis alanları

Dördüncü kat: Teras, eğitim ve prova alanları,

Beşinci kat: Teras, eğitim ve prova alanları,

Altıncı kat: Teras, eğitim ve prova alanları,

Zemin katta 5162 m² ağaçlandırılmış otopark ve 825 m² toplu taşıma park alanları, 1823 m² havuzlu meydan alanları,

Ayrıca kapalı otopark ve pistonlu sahne teknik alanları giriş kotunun altındaki katlarda bulunmaktadır.

Stadyum Mimari Tasarım ve Render

3.Stadyum

Stadyum 14000 kişi kapasiteli, basketbol, hentbol, voleybol gibi spor müsabakaları yanı sıra, konser ve politik kongrelere ev sahipliği yapabilecek.

15356 m² üzerinde 59610 m² brüt alan

Giriş kat: Alt tribün girişler, iç dış kullanımlı büfeler, sirkülasyon ve servis alanları

Birinci kat: Localar, Restoranlar, sirkülasyon ve servis alanları

Üçüncü kat: Üst tribün, büfeler, sirkülasyon ve servis alanları

Zemin katta 39320 m² ağaçlandırılmış otopark alanları, 4010 m² ağaçlandırılmış meydan

Ayrıca kapalı vip otopark ve sporcu alanları giriş kotunun altındaki katlardan sağlanmaktadır.

Emsal Alan Hesapları:

Arazi toplam metrekare 253.388 * 0.60 max emsal= 152.032 m²

l. Çok amaçlı kongre merkezi toplam brüt alan………. 29361 m²

ll. Oditoryum toplam brüt alan ……………………………… 35084 m²

lll. Stadyum toplam brüt alan ……………………………….. 59610 m²

Toplam brüt alan: 124.055 m²

124.055 m²< 152.032 m²

Park içerisinde 7 adet kafe, bar ve bilet gişelerinden oluşan 5.175 m² alan bulunmaktadır.

124.055 + 5.175 m²< 152.032 m²

129.230 m²< 152.032 m²

Brüt inşaat alanına ilave olarak açık ağaçlandırılmış otopark ve meydanlar oluşturulduktan sonra ortaya çıkan 115.325 m² alan kent parkı olarak kullanılacak “Stadyum Park” olarak projede adlandırılacaktır.

4.Stadyum Park

Bahçe ve peyzaj olarak kullanılacak 115.325 m² alanda;

5140 m² sulak alan,

9478 m² sert zemin,

52.704 m² yeşil alan,

48.003 m² yumuşak zeminden oluşmaktadır. Peyzaj da kullanılacak pinus pinea ve pinus pinesater çam ağaçları (fıstık çamı ve sahil çamı) dokuma kent parkı yeşil dokusu ile devamlılık sağlaması ve alanın dört mevsim yeşil kalması için uygun görülmektedir.

Kompozisyon ve yerleşim kararları

Yerleşim Kurgusu Mimari Tasarım

Dokuma park oluşumu göz önüne alınarak arazinin doğu sınırına kongre merkezi ve oditoryum konumlandırıldı. Bu iki yapının dokuma parka olabilecek en yakın şekilde konumlandırılmasının sebebi bu alanlara gelen ziyaretçileri bu alanı gezmeye teşvik etmektir. Ayrıca oditoryum pil fabrikası ile sınıra, ve kongre merkezi de sokak 3021 sınırına konumlandırılmıştır. Bu iki yapının arasında geniş bir park bırakmak ve dokuma kent parkının yeşil dokusu ile bir bütünlük sağlamak hedeflenmiştir. Bu iki yapıya ulaşım yeni yapılan “Dokuma park” sokağı olarak adlandırılan sokaktan gerçekleşmektedir. Bu sokağa birisi parkın ortasında bulunmak üzere beş adet havuz yerleştirilmiştir. Stadyum ise arazinin batı köşesine kent parkı içerisinde maksimum boş alan oluşturacak şekilde konumlandırılmıştır. Stadyuma ulaşım ise “Stadyum park” sokağı olarak adlandırılan yeni sokaktan olacaktır.

Dokuma park ve Stadyum arasındaki orta bölgede yer alan havuzun aksı boş bırakılarak, bu iki yapı arasında görsel bir bağ kurmak amaçlanmıştır. Bu aksın iki tarafında dairesel yeşil alanlar oluşturulup sık ağaçlandırılacaktır. Böylece gölge yeşil alanlar oluştururken görsel aks da kuvvetlenecektir. Ağaçlandırılan bu yeşil alanların orta bölgeleri boş bırakılarak yer yer park mobilyaları ve havuzlar bazı durumlarda da restoran, kafe gibi alanlara da yer bırakılmıştır. Peyzaj da kullanılacak pinus pinea ve pinus pinesater çam ağaçları (fıstık çamı ve sahil çamı) dokuma kent parkı yeşil dokusu ile devamlılık sağlaması ve alanın dört mevsim yeşil kalması için uygun görülmektedir.

Ulaşım kurgusu

Antalya kentine ulaşımın büyük kısmı havaalanı ile sağlamaktadır. Buna ek olarak Fatih’ten geçip Kemer’e ulaşacak olan hızlı tren hattı kente ulaşan insan sayısını arttıracaktır. Mevcut Ant-ray hafif raylı sistemi Fatih ve Havaalanını bağlarken Namık Kemal bulvarından geçiyor olması Dokuma Park ve proje alanı açısında çok olumludur.

Hafif raylı sisteme ek olarak düşünülen Müze-Varsak hattının Dumlupınar bulvarından geçecek olması da araziye ulaşımı kuvvetlendiren diğer bir olumlu durumdur.

Antalya Raylı Sistem Kurgusu ve Otobüs hattı

Kentin mevcut ulaşım kurgusuna öneri olarak “Stadyum Park” ve “Dokuma Park” adlandırdığımız sokaklara ve 3021 no’lu sokağa 3 adet otobüs durağı ön gördük. Kent otobüs hatlarının bazıları belli saatlerde bu duraklardan geçerek toplu taşıma güçlendirilebilir.

Mevcut yol sistemine ek olarak Liman ve Burdur arasına yapılacak olan anayol Üniversite nin batısında geçerek Kemer-Burdur hattını şehir içine girmeden geçmeyi sağlamaktadır. Gazi Bulvarının güçlendirilerek bu yola bağlanması proje alanı açısından olumlu bir gelişmedir.

#Antalya #Dokuma #DokumaPark #KongreMerkezi #Stadyum #Oditoryum #postmodernmimari #mimaritasarım #proje #projelendirme #Kentselmimaritasarım #masterplan #park #landscape #peyzaj #kepez #antalyayatakkapasitesi #otel #kongreturizmi #çokamaçlıkongremerkezi #mimarikompozisyon #Antalyaulaşımkurgusu #kongreturizmverileri #mimarlıkofisiyle #mimararıyorum #kemer #burdur #akdenizüniversitesi #kayserikemer

due project
Diğer yazıları görüntülemek için tıklayınız...
due project