DUE project Architecture
MODERN ART MUSEUM

 Project Name                                                          

 Type                                                                             

 Work                                                                         

 Location                                                        

 Size                                                                                                                                              

                         Modern Art Museum

                            Cultural Building    

                       Architectural Design

          Luisenstrasse, Berlin, Almanya

                                     10500 m²                                                                

1700 'LÜ YILLARDAN GÜNÜMÜZE, ALANIN MORFOLOJİK GELİŞİMİ VE BUNUN PROJE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

1700 

1850

Geometrik Trasformasyon

2000

SERGİLENECEK ESERLERDEN SEÇMELER
Copyright © Dueproject 2019, adres: Bağdat Caddesi no:95/6 Kadıköy/İstanbul,  email: info@dueproject.com​,  tel: +90216 345 0 678