top of page
DUE project Architecture
Due project, Mimar, Proje
MODERN ART MUSEUM

 Project Name                                                          

 Type                                                                             

 Work                                                                         

 Location                                                        

 Size                                                                                                                                              

                         Modern Art Museum

                            Cultural Building    

                       Architectural Design

          Luisenstrasse, Berlin, Almanya

                                     10500 m²                                                                

Due project Mimarlık, Mimar, Proje

1700 'LÜ YILLARDAN GÜNÜMÜZE, ALANIN MORFOLOJİK GELİŞİMİ VE BUNUN PROJE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Due project Mimarlık, Mimar, Proje
Due project Mimarlık

1700 

1850

Geometrik Trasformasyon

2000

SERGİLENECEK ESERLERDEN SEÇMELER
Due project Mimarlık, Mimar, Proje
Due project Mimarlık, Mimar, Proje
Due project Mimarlık, İç Mimar, Proje
Due project Mimarlık, İç Mimar, Proje
Due project Mimarlık, İç Mimar, Proje
Due project Mimarlık, İç Mimar, Proje
bottom of page